ÚRADNÉ PREKLADY

Preklady rôznych úradných dokumentov v anglickom jazyku, ktoré sú tiež známe ako preklady s overením, súdne preklady alebo preklady „s okrúhlou pečiatkou“

Novinka!

ELEKTRONICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY

Úradné preklady v anglickom jazyku, ktoré Vám doručím elektronicky, sú opatrené mojím elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.

TLMOČENIE

  • Odborné a vysoko profesionálne konzekutívne tlmočenie v rámci celého Slovenska aj v zahraničí
  • Tlmočenie technických školení vo výrobných závodoch, odborných školení operátorov pri zavádzaní nových strojov do výroby alebo ich údržbe, rôznych odborných technických seminárov, auditov, BOZP školení, tlmočenie na výstavách a medzinárodných veľtrhoch

ODBORNÉ PREKLADY

  • Preklad lekárskych správ, prepúšťacích správ a nálezov
  • Preklad textov z rôznych odborných oblastí, napr. právo (obchodné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky), produktové katalógy, technika, elektrotechnika, automobilový priemysel, logistika, hasiace prístroje, ekológia, poľnohospodárstvo, technické dokumentácie a špecifikácie pre potreby tendrov, príručky pre používateľov, webové stránky
  • Pri preklade používam prekladateľské softvérové nástroje, vďaka čomu dokážem spracovať veľké množstvo textu so zachovaním jednotnej terminológie
  • V prípade vyhotovovania prekladov pre spoločnosti používam na základe konzultácií terminológiu „vlastnú“ pre danú spoločnosť – „preklady ušité na mieru“
  • Preklad bežných textov
  • Expresný preklad na počkanie – do 1 hodiny alebo do 24 hodín