Mgr. Natália Klemanová

Mgr. Natália Klemanová

prekladateľka, tlmočníčka
  • prekladateľka odborných textov a tlmočníčka od roku 2006
  • úradná prekladateľka pre anglický jazyk, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov od roku 2013
  • aktívna prekladateľská a tlmočnícka činnosť pre fyzické a právnické osoby, prekladateľské agentúry, univerzity a štátne orgány – polícia, prokuratúra a súdy

Odborné vzdelanie

  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore anglický jazyk a literatúra a história, špecializácia prekladateľstvo
  • Certifikát z odborného prekladu udelený Literárnym Fondom Bratislava, 1999/2000
  • Cambridge Business English Certificate II.
  • Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelania tlmočníka a prekladateľa (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre)
  • Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky prekladateľa v odbore anglický jazyk (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove)
  • 14.1.2013 – zapísaná do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod evid. č. 971183 ako úradný prekladateľ pre jazykovú kombináciu anglický jazyk - slovenský jazyk