Úradný preklad v tlačenej forme

23 € / NS*

  • Listinná podoba úradného prekladu, ktorá sa skladá z košielky, originálneho dokumentu, prekladu a doložky. Preväzuje sa trojfarebnou šnúrkou.
Nezáväzná kalkulácia
Možnosť odovzdania prekladu aj na Komárnickej v Bratislave.

Úradný preklad štandardizovaného dokumentu

19,92 € / NS*

  • Rodný list, sobášny list, vysvedčenie, výpis z registra trestov, potvrdenia súvisiace s COVID-19, atď.
Novinka!

Elektronický úradný
preklad

23 € / NS*

  • Elektronický úradný preklad.
EXPRESNE!

Expresný (tlačený aj elektronický) preklad - obratom

25 € / NS*

  • Listinný alebo elektronický úradný preklad so zrýchleným vyhotovením.

Neúradný preklad odborného textu

12-15 € / NS*

  • Príručky, posudky, zmluvy a odborné dokumenty technického, právneho alebo medicínskeho zamerania.
  • Cena podľa náročnosti textu.

Odborné tlmočenie

Tlmočenie v krajinách EU.

*1 normostrana = 1800 znakov

** v cene nie sú zahrnuté cestovné náklady a čas strávený cestovaním

Ceny sú konečné, nie som platcom DPH.