Čo ponúkam

Flexibilita v rámci celého Slovenska. Preklady a tlmočenie v anglickom jazyku vyhotovujem zásadne len osobne, v dohodnutom termíne a za dohodnutú cenu.

  • Výhodné ceny
  • Diskrétnosť
  • Flexibilita a spoľahlivosť
  • Dodržiavanie mlčanlivosti je pre mňa samozrejmosťou.

Služby

ÚRADNÉ PREKLADY

Preklady rôznych úradných dokumentov v anglickom jazyku , ktoré sú tiež známe ako preklady s overením, súdne preklady alebo preklady „s okrúhlou pečiatkou“

Novinka!

ELEKTRONICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY

Úradné preklady v anglickom jazyku, ktoré Vám doručím elektronicky, sú opatrené mojím elektronickým podpisom a časovou pečiatkou

TLMOČENIE

  • Odborné a vysoko profesionálne konzekutívne tlmočenie v rámci celého Slovenska aj v zahraničí
  • Tlmočenie technických školení vo výrobných závodoch, odborných školení operátorov pri zavádzaní nových strojov do výroby alebo ich údržbe, rôznych odborných technických seminárov, auditov, BOZP školení, tlmočenie na výstavách a medzinárodných veľtrhoch

ODBORNÉ PREKLADY

  • Preklad lekárskych správ, prepúšťacích správ a nálezov
  • Preklad textov z rôznych odborných oblastí, napr. právo (obchodné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky), produktové katalógy, technika, elektrotechnika, automobilový priemysel, logistika, hasiace prístroje, ekológia, poľnohospodárstvo, technické dokumentácie a špecifikácie pre potreby tendrov, príručky pre používateľov, webové stránky