CENNÍK

Úradný preklad v tlačenej forme               19,92 €/NS*
Úradný preklad štandardizovaného dokumentu                                                                                       (rodný list, sobášny, list, vysvedčenie, výpis z registra trestov alebo                                                  potvrdenia súvisiace s COVID-19)                          17 €/NS*       
Elektronický úradný preklad                    19,92 €/NS*
Expresný (tlačený aj elektronický) preklad - obratom      25 €/NS*

Neúradný preklad odborného textu
Podľa náročnosti textu                     12-15 €/NS*
*1 normostrana = 1800 znakov

Odborné tlmočenie

Sadzba za 1 hodinu (minimálne 4 hodiny)           30 €**
Sadzba za 1 deň                         220 €** 
**plus cestovné náklady a čas strávený cestovaním
Ceny sú konečné, nie som platcom DPH.

Poštovné
Podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.