PREKLADY - ANGLIČTINA

Mgr. Natália Klemanová

- ÚRADNÉ PREKLADY
- ELEKTRONICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY
- BEŽNÉ A TECHNICKÉ PREKLADY
- TLMOČENIE

Dostupnosť 24 hodín - 7 dní v týždni.

Flexibilita v rámci celého Slovenska. Preklady a tlmočenie vyhotovujem zásadne len osobne, v dohodnutom termíne a za dohodnutú cenu. Dodržiavanie mlčanlivosti je pre mňa samozrejmosťou.

Služby